Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nhiều rắc rối"

nhiều rắc rối | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhiều rắc rối.

Thực tiễn áp dụng pháp luật về nuôi con nuôi xác lập nuôi con nuôi có nhiều rắc rối

Thực tiễn áp dụng pháp luật về nuôi con nuôi xác lập nuôi con nuôi có nhiều rắc rối
Pháp luật về đăng ký nuôi con nuôi có những quy định cụ thể về việc xác lập quan hệ cha mẹ và con; giữa người nhận nuôi và người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho người được nhận làm con nuôi được chăm sóc, giáo dục phù hợp với đạo đức xã hội. Luật hiện hành cũng không cấm người độc thân không được quyền nhận con nuôi. Tuy nhiên, khi xác lập quan hệ nuôi con nuôi trong thời điểm độc thân và sau đó lại kết hôn, thì người còn lại có được quyền trở thành cha, mẹ nuôi hay không, điều này pháp luật