Luat Minh Khue

nhìn từ thực tiễn

nhìn từ thực tiễn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nhìn từ thực tiễn

Giám sát tư pháp - nhìn từ thực tiễn

Giám sát tư pháp - nhìn từ thực tiễn
Giám sát tư pháp là việc Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, hình sự, hành chính và bổ trợ tư pháp trong việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong lĩnh vực tư pháp.