Luat Minh Khue

nhờ chạy việc

nhờ chạy việc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nhờ chạy việc

Rủi ro khi nhờ chạy việc ký dưới dạng hợp đồng vay tiền ?

Rủi ro khi nhờ chạy việc ký dưới dạng hợp đồng vay tiền ?
Thưa luật sư, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Tôi có quen 1 người và người đó nhờ tôi tìm giúp chỗ chạy việc. trong thời gian đi làm tôi có quen 1 người nữa nói có thể lo được việc và yêu cầu bạn tôi đưa tiền cọc 50tr để lo việc trong 2 tháng sẽ xong và chính tôi lại là ngưòi viết giấy nhận tiền trên danh nghĩa vay muợn và đúng 2 tháng sau trả đủ.