Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nhờ chạy việc"

nhờ chạy việc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhờ chạy việc.

Rủi ro khi nhờ chạy việc ký dưới dạng hợp đồng vay tiền ?

Rủi ro khi nhờ chạy việc ký dưới dạng hợp đồng vay tiền ?
Thưa luật sư, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Tôi có quen 1 người và người đó nhờ tôi tìm giúp chỗ chạy việc. trong thời gian đi làm tôi có quen 1 người nữa nói có thể lo được việc và yêu cầu bạn tôi đưa tiền cọc 50tr để lo việc trong 2 tháng sẽ xong và chính tôi lại là ngưòi viết giấy nhận tiền trên danh nghĩa vay muợn và đúng 2 tháng sau trả đủ.