Luật sư tư vấn về chủ đề "nhu cầu của xã hội"

nhu cầu của xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhu cầu của xã hội.

Hoạt động của luật sư đang ở đâu trong các nhu cầu của xã hội ?

Hoạt động của luật sư đang ở đâu trong các nhu cầu của xã hội ?
Phát triển đội ngũ và hoạt động luật sư (LS) được đánh giá là thước đo mức độ dân chủ của một xã hội. Ở nước ta, nghề LS vẫn đang phấn đấu để theo kịp sự phát triển chung của thế giới. Tuy nhiên, vấn đề đang được toàn xã hội và bản thân giới LS quan tâm hiện nay là liệu LS đã thực sự phát huy được vai trò để đáp ứng nhu cầu của xã hội?