Luật sư tư vấn về chủ đề "nhu cầu tuyển dụng"

nhu cầu tuyển dụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhu cầu tuyển dụng.

Mẫu đơn đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài

Mẫu đơn đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài - Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung:

Mẫu báo cáo nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài

Mẫu báo cáo nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu báo cáo nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài - Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.