Luat Minh Khue

Những tranh chấp nhãn hiệu

Những tranh chấp nhãn hiệu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Những tranh chấp nhãn hiệu

Những tranh chấp nhãn hiệu, vi phạm quyền Sở hữu Trí tuệ ?

Những tranh chấp nhãn hiệu, vi phạm quyền Sở hữu Trí tuệ ?
Tại tỉnh Nam Định, trong một vài năm trở lại đây các tranh chấp về sở hữu trí tuệ đã tăng cao nhằm giải đáp thắc mắc của người dân trên địa bàn Đài phát thanh truyền hình tỉnh Nam định đã có cuộc phỏng vấn với luật sư Lê Minh Trường về vấn đề này: