Luat Minh Khue

nhượng quyền tác giả

nhượng quyền tác giả - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nhượng quyền tác giả

Bảo vệ bí mật thương mại trong nhượng quyền

Bảo vệ bí mật thương mại trong nhượng quyền
Mọi hợp đồng nhượng quyền đều bao gồm nhiều điều khoản nhằm bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ, các sáng chế, bí quyết kinh doanh. Có nhiều hợp đồng lại thất bại do không chỉ ra được một cách thức đúng đắn nhằm bảo vệ một thứ được coi là tài sản quý giá nhất đối với mọi doanh nghiệp đó chính là các bí mật thương mại.