Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "No. 48/2013/ND-CP"

No. 48/2013/ND-CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề No. 48/2013/ND-CP.

Decree No. 48/2013/ND-CP

Decree No. 48/2013/ND-CP
Decree No. 48/2013/ND-CP dated May 14, 2013 of the Government amending and supplementing some Articles of the Decrees relating to the administrative procedure’s controls