Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "No 58 2012 Qd Ttg"

No 58 2012 Qd Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề No 58 2012 Qd Ttg.

Quyết định 194/2001/QĐ-TTg

Quyết định 194/2001/QĐ-<strong>TTg</strong>
dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày