Luật sư tư vấn về chủ đề "nợ của vợ"

nợ của vợ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nợ của vợ.

Nợ riêng của vợ thì chồng có phải chịu không ?

Nợ riêng của vợ thì chồng có phải chịu không ?
Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng khi chung sống sẽ có những tài sản chung và riêng, cũng như sẽ phát sinh những khoản nợ chung và có thể có những khoản nợ riêng. Vậy nếu là khoản nợ riêng thì vợ hoặc chồng có phải chịu không?