Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nợ doanh nghiệp"

nợ doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nợ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nợ thuế khách hàng nước ngoài, khi giải thể phải giải quyết như thế nào?

Doanh nghiệp nợ thuế khách hàng nước ngoài, khi giải thể phải giải quyết như thế nào?
Thưa luật sư! Công ty chúng tôi đang có 1 khoản nợ phải trả khách hàng nước ngoài. Khi tờ khai về, chúng tôi đã thực hiện nộp đầy đủ các loại thuế nhập khẩu , VAT hàng nhập khẩu. Cho chúng tôi được biết là khi chúng tôi giải thể thủ tục như thế nào, về phần thuế thì chúng tôi có phải hoàn thành các loại thuế không.