Luật sư tư vấn về chủ đề "nợ tiền thuế"

nợ tiền thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nợ tiền thuế.

Trường hợp nào bị hủy khoanh nợ tiền thuế? Thủ tục hủy khoanh nợ tiền thuế như thế nào?

Trường hợp nào bị hủy khoanh nợ tiền thuế? Thủ tục hủy khoanh nợ tiền thuế như thế nào?
Khoanh nợ là việc thực hiện chưa thu nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế và không tính tiền chậm nộp đối với số nợ tiền thuế được khoanh nợ. Theo quy định tại Thông tư 69/2020/TT-BTC sẽ hủy khoanh nợ đối với một số đối tượng. Tìm hiểu cụ thể trong bài viết sau đây:

Trường hợp nào người nộp thuế được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Trường hợp nào người nộp thuế được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
Thưa Luật sư, tôi đang điều hành một công ty TNHH 1 Thành viên hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên từ năm 2019 đến nay doanh nghiệp tôi đang nợ tiền thuế. Vậy Luật sư cho tôi hỏi với trường hợp nào thì các doanh mới được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Hồ sơ đề nghị khoanh nợ tiền thuế đối với người nộp thuế đã chết, được pháp luật coi là đã chết

Hồ sơ đề nghị khoanh nợ tiền thuế đối với người nộp thuế đã chết, được pháp luật coi là đã chết
Khoanh nợ là việc thực hiện chưa thu nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế và không tính tiền chậm nộp đối với số nợ tiền thuế được khoanh nợ. Bài viết trình bày quy định về hồ sơ đề nghị khoanh nợ thuế đối với người nộp thuế đã chết, được pháp luật coi là đã chết.