Luật sư tư vấn về chủ đề "nợ tiền bán hàng"

nợ tiền bán hàng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nợ tiền bán hàng.

Làm cách nào để lấy lại được tiền nợ bán hàng ?

Làm cách nào để lấy lại được tiền nợ bán hàng ?
Thưa Luật sư! Mẹ em ở Phú Yên có bán mì cho 1 người ở Đông Nai. Ban đầu ông ta kêu mẹ em giao cho ông ta 1 xe mì trị giá khoảng 30 triệu thì ông ta chuyển tiền vào tài khoản cho mẹ em đủ và 2 xe cũng vậy. Đến ngày 8/1/2016 ông ta kêu mẹ em giao cho ông ta 4 xe mì trị giá hơn 75 triệu đồng thì ông ta hứa chuyển tiền qua tài khoản ATM trả.

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10-11-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Thành phố Hồ Chí ...