Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nợ tiền bảo hiểm xã hội"

nợ tiền bảo hiểm xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Tư vấn khởi kiện Công ty nợ tiền và không chốt sổ bảo hiểm xã hội ?

Tư vấn khởi kiện Công ty nợ tiền và không chốt sổ bảo hiểm xã hội ?
Kính chào các luật sư, Xin luật sư giúp tôi mẫu đơn khởi kiện công ty cũ không chốt sổ bảo hiểm, không thanh toán đủ tiền thai sản cho tôi ? Công ty đó nợ tiền bảo hiểm xã hội. Và tôi phải gửi đến cơ quan nào nếu công ty có trụ sở tại Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin cảm ơn luật sư!