Luật sư tư vấn về chủ đề "nợ tín dụng"

nợ tín dụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nợ tín dụng.

Vay tiền tín dụng

Vay tiền <strong>tín</strong> <strong>dụng</strong>
Xin chào luật sư. Thưa luật sư cho em hỏi. Tháng 6năm 2014 em và chồng em có vay tín dụng của ngân