Luật sư tư vấn về chủ đề "nội dung bản ghi âm"

nội dung bản ghi âm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nội dung bản ghi âm.

Mẫu quyết định phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

Mẫu quyết định phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP: