Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nội dung bản ghi hình"

nội dung bản ghi hình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nội dung bản ghi hình.

Mẫu quyết định phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu

Mẫu quyết định phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP:

Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô và thủ tục mua bán xe theo quy định của pháp luật

Thưa Luật sư! Luật sư có thể soạn giúp em mẫu hợp đồng mua bán xe không ạ? Em hiện nay đang cho có 1 chiếc xe cần bán nên em đang vướng mắc về hợp đồng để ký kết với người mua để đảm bảo tính pháp lý. ...