Luật sư tư vấn về chủ đề "nội dung chính" - Trang 2

nội dung chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nội dung chính.

Những nội dung chính về lao động trong Hiệp định CPTPP

Những nội dung chính về lao động trong Hiệp định CPTPP
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là Hiệp định CPTPP, là một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, gồm 11 nước thành viên là: Ốt-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po và Việt Nam.

Nội dung chính trong phương pháp thống kê đất đai?

Nội dung chính trong phương pháp thống kê đất đai?
Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để thu thập tư liệu hình thành nên các số liệu thống kê về đất đai. Tuỳ theo điều kiện về nguồn dữ liệu và khẳ năng thu thập thông tin, các số liệu thống kê về đất đai sẽ được hình thành bằng phương pháp tiếp cận trực tiếp hoặc phương pháp gián tiếp...

Điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà theo Nghị định số 61/CP

Điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà theo Nghị định số 61/CP
Ngày 30-8, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số: 48/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 5-7- 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại. Xin giới thiệu nội dung văn bản.

Nội dung chính khi phân tích và bình luận về án lệ số 07/2016/AL?

Nội dung chính khi phân tích và bình luận về án lệ số 07/2016/AL?
Khi xác lập giao dịch mua bán nhà, các bên thể hiện ý chí chuyển giao và nhận chuyển giao quyền sở hữu đối với tài sản là nhà thông qua việc cùng ký tên vào hợp đồng mua bán. Khi xảy ra tranh chấp, nếu các bên xuất trình được hợp đồng mua bán có chữ ký của cả bên bán và bên ...

Một số nội dung chính của hợp đồng thành lập công ty

Một số nội dung chính của hợp đồng thành lập công ty
Hợp đồng được tạo nên bởi ý chí của các đương sự trên cơ sở tự do ý chí. Do đó về nguyên tắc, pháp luật không ràng buộc hay hạn chế tự do cam kết, thoả thuận của các bên mà không có lý do xác đáng. Tuy nhiên hợp đồng được xem là luật của các bên tham gia giao kết mà có thể bị pháp luật áp dụng chế tài đối với sự vi phạm hợp đồng, nên pháp luật cũng đòi hỏi các bên ít nhất phải thoả thuận về những điểm cốt yếu của hợp đồng.