Luật sư tư vấn về chủ đề "nội dung cơ bản"

nội dung cơ bản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nội dung cơ bản.

Các bước của việc thiết kế cơ cấu cơ bản

Các bước của việc thiết kế cơ cấu cơ bản
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ tập trung phân tích và nêu ra các bước của việc thiết kế cơ cấu cơ bản; cụ thể là trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, cho tôi hỏi về các bước của việc thiết kế cơ cấu cơ bản?..."

Những điểm mới cơ bản của Luật Trọng tài thương mại

Những điểm mới cơ bản của Luật Trọng tài thương mại
Ngày 17/6/2010, Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QHXII (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011) đã được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 7 thông qua, thay thế cho Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với hoạt động trọng tài thương mại các tổ chức trọng tài ở Việt Nam, mở rộng thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại, đồng thời còn cho phép tổ chức trọng tài nước ngoài thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Việt Nam [1].

Đề cương giới thiệu những nội dung cơ bản của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo năm 2005

Đề cương giới thiệu những nội dung cơ bản của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo năm 2005
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo được Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29 tháng 11 năm 2005, đã tập trung sửa đổi, bổ sung tổng số 21 điều bao gồm các điều quy định về cơ chế giải quyết khiếu nại; thẩm quyền giải quyết khiếu nại; việc tham gia của Luật sư vào quá trình giải quyết khiếu nại

Một số nội dung cơ bản của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008

Một số nội dung cơ bản của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008
Theo Luật, hoạt động CTĐ là hoạt động nhân đạo dựa vào cộng đồng do Hội CTĐ thực hiện hoặc phối hợp với tổ chức, cá nhân thực hiện về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khoẻ; sơ cấp cứu ban đầu; hiến máu nhân đạo,hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa.

Nội dung cơ bản Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Nội dung cơ bản Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Phạm vi và đối tượng được bồi thường: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chỉ quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính và tư pháp. Như vậy, các thiệt hại do hoạt động xây dựng pháp luật gây ra chưa được Nhà nước bồi thường. Luật còn quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) đối với các thiệt hại gây ra trong quá trình thi hành án dân sự và hình sự.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook