Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nội dung hóa đơn"

nội dung hóa đơn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nội dung hóa đơn.

Điều chỉnh nội dung hóa đơn đã lập và đã kê khai như thế nào ?

Điều chỉnh nội dung hóa đơn đã lập và đã kê khai như thế nào ?
Kính thưa anh / chị : Công ty tôi trước đây ký hợp đồng thuê đất và thuê được một thời gian thì chúng tôi chuyển thành doanh nghiệp trong khu chế xuất nhưng bên tôi cũng chưa báo với bên cho thuê để xuất hóa đơn thuộc đối tượng trong khu chế xuất; có hỏi bên đó thì bên đó đã xuất hóa đơn và đã kê khai