Luật sư tư vấn về chủ đề "nội dung nghiên cứu"

nội dung nghiên cứu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nội dung nghiên cứu.

Các nội dung cần nghiên cứu, chuẩn bị cho việc sửa đổi bộ luật dân sự năm 2005 của Việt Nam

Các nội dung cần nghiên cứu, chuẩn bị cho việc sửa đổi bộ luật dân sự năm 2005 của Việt Nam
(1) Xã hội thị dân chỉ xã hội trao đổi hàng hóa mang tính kinh tế, nghĩa là xã hội kinh tế thị trường, về mặt lịch sử đó là xã hội mà cá nhân được giải phóng khỏi những bó buộc về nhân thân của chế độ phong kiến và tất cả các các nhân được tự do về chính trị và tự do về kinh tế.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook