Luat Minh Khue

nội quy doanh nghiệp

nội quy doanh nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nội quy doanh nghiệp

Công ty cầm bằng gốc trong thời gian làm việc đúng hay sai ?

Công ty cầm bằng gốc trong thời gian làm việc đúng hay sai ?
Thưa Luật sư! Vừa rồi em có đi làm tại một doanh nghiệp tư nhân, sau khi làm việc 3 tuần em đã nghỉ ngang vì cảm thấy không phù hợp. Khi vào làm người phỏng vấn em có nói là thời gian thử việc là 3 tháng và lương 3 triệu 1 tháng, nhưng không có hợp đồng hay giấy tờ về thời gian thử việc này.