Luat Minh Khue

nói trước công chúng

nói trước công chúng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nói trước công chúng

Nghệ thuật nói trước công chúng

Nghệ thuật nói trước công chúng
Ông cha ta từng dạy: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Chắc các bạn không nghĩ “học nói” ở đây là việc phát âm của đứa trẻ lên 3 lúc bi bô đối với người lớn. Vâng. Rõ ràng nói phải học, bởi không phải ai cũng có khả năng nói khiến người khác chịu nghe, thích nghe.