Luật sư tư vấn về chủ đề "nộp chứng chỉ hành nghề"

nộp chứng chỉ hành nghề | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nộp chứng chỉ hành nghề.

Đề nghị làm rõ quy định đối tượng phải nộp chứng chỉ hành nghề?

Đề nghị làm rõ quy định đối tượng phải nộp chứng chỉ hành nghề?
Theo quy định về đầu mục hồ sơ liên quan đến chứng chỉ hành nghề (khoản 4 Điều 16, khoản 5 Điều 17, khoản 5 Điều 18 và khoản 5 Điều 19 của Luật Doanh nghiệp; các Điều 14, 15 Nghị định 88/2006/NĐ-CP), Điều 6 Nghị Định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 hướng dẫn đối tượng phải nộp bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định sau:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook