Luật sư tư vấn về chủ đề "nộp đơn"

nộp đơn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nộp đơn.

Người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu độc lập có đúng pháp luật không?

Người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu độc lập có đúng pháp luật không?
Kính gởi văn phòng luât. Tôi xin hỏi câu hỏi như sau: Tôi khởi kiện dân sự ngân hàng và bên công ty và bên thứ 3 là bên bảo đảm tài sản cho công ty, tôi là bên ngân hàng. Ngày 16/8/2016 tôi nộp đơn khởi kiện và tòa thụ lý ngày 8/8/2016 từ tháng 10 đến ngày 7/11/2016 tòa mời hòa giải và nộp chứng cứ công khai.