Luật sư tư vấn về chủ đề "nộp Phí xăng dầu"

nộp Phí xăng dầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nộp Phí xăng dầu.

Hướng dẫn khai thuế, nộp Phí xăng dầu

Hướng dẫn khai thuế, nộp Phí xăng dầu
Đối tượng nộp phí xăng dầu là các tổ chức, cá nhân nhập khẩu (kể các nhập khẩu uỷ thác), sản xuất, chế biến các loại xăng dầu quy định tại điểm 1 mục này xuất, bán xăng dầu tại Việt Nam