Luật sư tư vấn về chủ đề "nộp Phí xăng dầu"

nộp Phí xăng dầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nộp Phí xăng dầu.

Nội dung và chính sách mới về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo Thông tư 70/2021/TT-BGTVT

Nội dung và chính sách mới về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo Thông tư 70/2021/TT-BGTVT
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo Thông tư 70/2021/TT-BGTVT quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ...

Hướng dẫn khai thuế, nộp Phí xăng dầu

Hướng dẫn khai thuế, nộp Phí xăng dầu
Đối tượng nộp phí xăng dầu là các tổ chức, cá nhân nhập khẩu (kể các nhập khẩu uỷ thác), sản xuất, chế biến các loại xăng dầu quy định tại điểm 1 mục này xuất, bán xăng dầu tại Việt Nam