Luật sư tư vấn về chủ đề "nộp thuế đất ở"

nộp thuế đất ở | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nộp thuế đất ở.

Tư vấn nộp thuế nhà đất ?

Tư vấn nộp thuế nhà đất ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi có mảnh đất đã được mua thanh lý từ năm 1985 chỉ có giấy bán nhà của cơ quan viết tay.