Luat Minh Khue

nộp thuế Thu nhập

nộp thuế Thu nhập - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nộp thuế Thu nhập

Tư vấn nộp thuế thu nhập cá nhân?

Tư vấn <strong>nộp</strong> <strong>thuế</strong> <strong>thu</strong> <strong>nhập</strong> cá nhân?
Chào luật sư, làm ơn cho tôi hỏi: 1. Chúng tôi (thuộc cơ quan nhà nước, sử dụng tiền Ngân sách) thuê đất Nông nghiệp của nông dân ở miền Trung để trồng khoai lang, thực hiện theo đề tài thí nghiệm.

Thuế thu nhập

<strong>Thuế</strong> <strong>thu</strong> <strong>nhập</strong>
Chào luật minh khuê. Thuế thu nhập doanh nghiệp là tính theo doanh thu trước thuế hay lợi nhuận.