Luật sư tư vấn về chủ đề "nộp tiền mặt"

nộp tiền mặt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nộp tiền mặt.

Tỷ số tiền mặt (CASH RATIO) là gì ? Công thức tính tỷ lệ tiền mặt

Tỷ số tiền mặt (CASH RATIO) là gì ? Công thức tính tỷ lệ tiền mặt
Tỷ lệ tiền mặt là thước đo khả năng thanh toán của một công ty cho thấy mức độ sử dụng tiền và các khoản tương đương tiền để trang trải các nghĩa vụ nợ ngắn hạn. Vậy, Công thức tính tỷ lệ tiền mặt là gì ? Ý nghĩa của thanh toán bằng tiền mặt ? ... Sẽ được bài viết phân tích và làm sáng tỏ: