Luật sư tư vấn về chủ đề "Notice No 197 Tb Bct" - Trang 6

Notice No 197 Tb Bct | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Notice No 197 Tb Bct.

Thông tư 35/2014/TT-BCT

Thông tư 35/2014/TT-<strong>BCT</strong>
Quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón

Thông tư 20/2014/TT-BCT

Thông tư 20/2014/TT-<strong>BCT</strong>
Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

Quyết định 005/2007/QĐ-BCT

Quyết định 005/2007/QĐ-<strong>BCT</strong>
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóathuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ các ...

Thông tư 32/2014/TT-BCT

Thông tư 32/2014/TT-<strong>BCT</strong>
Quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

Quyết định 23/2008/QĐ-BCT

Quyết định 23/2008/QĐ-<strong>BCT</strong>
Về việc bổ sung lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối tại Điều 1 Quyết định số 014/2007/QĐ-BCT

Thông tư 34/2009/TT-BCT

Thông tư 34/2009/TT-<strong>BCT</strong>
Về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào

Thông tư 01/2010/TT-BCT

Thông tư 01/2010/TT-<strong>BCT</strong>
Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA)

Thông tư 09/2008/TT-BCT

Thông tư 09/2008/TT-<strong>BCT</strong>
Hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử

Thông tư 19/2011/TT-BCT

Thông tư 19/2011/TT-<strong>BCT</strong>
Mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường

Thông tư 27/2001/TT-BCT

Thông tư 27/2001/TT-<strong>BCT</strong>
Quy định trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực

Thông tư 26/2012/TT-BCT

Thông tư 26/2012/TT-<strong>BCT</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ