Luật sư tư vấn về chủ đề "nước sạch nông thôn"

nước sạch nông thôn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nước sạch nông thôn.

Tư vấn về hóa đơn bán lẻ nước sạch ở nông thôn?

Tư vấn về hóa đơn bán lẻ nước sạch ở nông thôn?
Thưa luật sư, Em đang nhận giúp người nhà làm dịch vụ cung ứng nước sạch ở nông thôn nhưng vẫn chưa rõ những thủ tục về Thuế cho vấn đề này. Em có đến cơ quan Thuế của Huyện thì được bán cho Hóa đơn bán lẻ và bảo phải nộp thuế TNDN 10%, vậy cuối tháng chốt công tơ nước sẽ xuất hóa đơn bán lẻ như thế nào?