Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nuôi con thực tế"

nuôi con thực tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nuôi con thực tế.

Những trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quy định?

Những trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quy định?
Một số vấn đề liên quan tới việc chấm dứt nuôi con nuôi theo quy định của luật nuôi con nuôi năm 2010. Dựa theo quy định tại Điều 25 Luật nuôi con nuôi năm 2010 thì cha mẹ nuôi của đứa bé có thể chấm dứt việc nuôi con nuôi trong các trường hợp sau: