Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Official Dispatch No 181 Dc Cp"

Official Dispatch No 181 Dc Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Official Dispatch No 181 Dc Cp.

Nghị định 2/CP

Nghị định 2/<strong>CP</strong>
Ban hành bản Quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Nghị định 12/2015/NĐ-<strong>CP</strong>
Ngày 12 tháng 02 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành

Nghị định 46/2015/NĐ-CP

Nghị định 46/2015/NĐ-<strong>CP</strong>
Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Nghị định 29/2013/NĐ-CP

Nghị định 29/2013/NĐ-<strong>CP</strong>
Sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, chế độ, chính

Nghị định 44/2015/NĐ-CP

Nghị định 44/2015/NĐ-<strong>CP</strong>
Nghị định 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây

Nghị định 72/2006/NĐ-CP

Nghị định 72/2006/NĐ-<strong>CP</strong>
Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 164/2013/NĐ-CP

Nghị định 164/2013/NĐ-<strong>CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ

Nghị định 126/2008/NĐ-CP

Nghị định 126/2008/NĐ-<strong>CP</strong>
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia