Luật sư tư vấn về chủ đề "Ordinance No 04 2002 Pl Ubtvqh11"

Ordinance No 04 2002 Pl Ubtvqh11 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ordinance No 04 2002 Pl Ubtvqh11.

Pháp lệnh 01/2002/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh 01/<strong>2002</strong>/<strong>PL-UBTVQH</strong><strong>11</strong>
Sửa đổi Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng