Luật sư tư vấn về chủ đề "Ordinance No 06 2003 Pl Ubtvqh11"

Ordinance No 06 2003 Pl Ubtvqh11 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ordinance No 06 2003 Pl Ubtvqh11.

Pháp lệnh 01/2002/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh 01/2002/<strong>PL-UBTVQH</strong><strong>11</strong>
Sửa đổi Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

Nghị quyết 414/2003/NQ-UBTVQH11

Nghị quyết 414/<strong>2003</strong>/NQ-<strong>UBTVQH</strong><strong>11</strong>
Về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước