Luật sư tư vấn về chủ đề "Ordinance No 12 1999 Pl Ubtvqh10"

Ordinance No 12 1999 Pl Ubtvqh10 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ordinance No 12 1999 Pl Ubtvqh10.

Pháp lệnh 08/1998/PL-UBTVQH10

Pháp lệnh 08/1998/<strong>PL-UBTVQH</strong><strong>10</strong>
Sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng