Luật sư tư vấn về chủ đề "Ordinance No 14 2004 Pl Ubtvqh11"

Ordinance No 14 2004 Pl Ubtvqh11 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ordinance No 14 2004 Pl Ubtvqh11.

Pháp lệnh 01/2002/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh 01/2002/<strong>PL-UBTVQH</strong><strong>11</strong>
Sửa đổi Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11

Nghị quyết 730/<strong>2004</strong>/NQ-<strong>UBTVQH</strong><strong>11</strong>
Về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành toà án, ngành kiểm sát

Nghị quyết 728/2004/NQ-UBTVQH11

Nghị quyết 728/<strong>2004</strong>/NQ-<strong>UBTVQH</strong><strong>11</strong>
Về việc thành lập cơ quan điều tra hình sự, cơ quan điều tra quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực

Nghị quyết 715/2004/NQ-UBTVQH11

Nghị quyết 715/<strong>2004</strong>/NQ-<strong>UBTVQH</strong><strong>11</strong>
Về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức gửi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội