Luật sư tư vấn về chủ đề "organizations in Vietnam"

organizations in Vietnam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề organizations in Vietnam.

Decree No. 88/2012/ND-CP

Decree No. 88/2012/ND-CP
Decree No. 88/2012/ND-CP dated October 23, 2012 of the Government regulation on activities of information and press of foreign press, foreign representative agency and organizations in Vietnam: