Luat Minh Khue

patent toàn cầu

patent toàn cầu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về patent toàn cầu

Năm lĩnh vực cho cuộc cải cách patent toàn cầu

Năm lĩnh vực cho cuộc cải cách patent toàn cầu
Những năm tháng bế tắc của Ủy ban thường trực (SCP) Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) về Luật Patent đã được khai thông sau khi các thành viên nhất trí tập trung công việc vào năm vấn đề then chốt.