Luật sư tư vấn về chủ đề "PEOPLE’S IDENTITY CARD"

PEOPLE’S IDENTITY CARD | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề PEOPLE’S IDENTITY CARD.

Decree No. 106/2013/ND-CP on People’s identity card, which was already amended and supplemented in the Government’s Decree No. 170/2007/ND-CP dated November 19, 2007

Decree No.  106/2013/ND-CP on People’s identity card, which was already amended and supplemented in the Government’s Decree No. 170/2007/ND-CP dated November 19, 2007
Decree No. 106/2013/ND-CP dated September 17, 2013 of the Government on amending and supplementing a number of articles in the Decree No. 05/1999/ND-CP dated February 3, 1999 of the Government on People’s identity card, which was already amended and supplemented in the Government’s Decree No. 170/2007/ND-CP dated November 19, 2007