Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Permits For Foreign Labor"

Permits For Foreign Labor | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Permits For Foreign Labor.

Những tiêu chuẩn lao động cơ bản CLS(Core labor standards):

Những tiêu chuẩn lao động cơ bản CLS(Core <strong>labor</strong> standards):
Trong rất nhiều nguyên tắc về lao động, bốn nguyên tắc trên đây đã đạt được sự đồng thuận trên toàn thế giới và được coi như những tiêu chuẩn lao động “cốt lõi”. Đặc biệt, sự ủng hộ quốc tế đối với các tiêu chuẩn trên cho thấy sự nhận thức rằng các tiêu chuẩn này có thể được áp dụng đối với mọi quốc gia trên toàn thế giới không phân biệt trình độ phát triển kinh tế. CLS này không thiết lập một mức cụ thể cho điều kiện làm việc, tiền lương, hay sức khỏe và tiêu chuẩn an toàn để áp dụng trên toàn