Luat Minh Khue

pháp luật bảo hiểm xã hội

pháp luật bảo hiểm xã hội - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về pháp luật bảo hiểm xã hội

Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội

Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội
Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

Tư vấn cách tính bảo hiểm xã hội ?

Tư vấn cách tính bảo hiểm xã hội ?
Xin chào luật sư. Tôi có câu hỏi nhờ giúp đỡ: Tôi đang làm cho 1 doanh nghiệp nước ngoài,nếu tôi xin nghỉ việc thì cách tính tiền bảo hiểm xã hội sẽ được tính như thế nào ? Xin cảm ơn luật sư.

Tư vấn khởi kiện Công ty nợ tiền và không chốt sổ bảo hiểm xã hội ?

Tư vấn khởi kiện Công ty nợ tiền và không chốt sổ bảo hiểm xã hội ?
Kính chào các luật sư, Xin luật sư giúp tôi mẫu đơn khởi kiện công ty cũ không chốt sổ bảo hiểm, không thanh toán đủ tiền thai sản cho tôi ? Công ty đó nợ tiền bảo hiểm xã hội. Và tôi phải gửi đến cơ quan nào nếu công ty có trụ sở tại Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin cảm ơn luật sư!

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay

Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là văn bản được xác lập giữa các hàng thừa kế trong đó thỏa thuận về quyền phân chia di sản, từ chối nhận di sản, tặng cho di sản... giữa những người có quyền hưởng ...