Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Pháp Luật Doanh Nghiệp"

Pháp Luật Doanh Nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Pháp Luật Doanh Nghiệp.

Doanh nhân và pháp luật

<strong>Doanh</strong> nhân và <strong>pháp</strong> <strong>luật</strong>
nghiệp đều phải tuân thủ các quy định pháp luật. Tuy nhiên trong thời kì hội nhập quốc tế hiện nay, Việt

Luật doanh nghiệp 2014

<strong>Luật</strong> <strong>doanh</strong> <strong>nghiệp</strong> 2014
Luật doanh nghiệp 2014 được ban hành thay thế, sửa đổi, bổ sung cho luật doanh nghiệp 2005 sẽ có

Quy định của pháp luật doanh nghiệp về trách nhiệm của công ty, doanh nghiệp ?

Quy định của <strong>pháp</strong> <strong>luật</strong> <strong>doanh</strong> <strong>nghiệp</strong> về trách nhiệm của công ty, <strong>doanh</strong> <strong>nghiệp</strong> ?
Bàn về trách nhiệm của công ty, ta có thể đề cập ba lĩnh vực chính: (i) trách nhiệm của công ty đối với những người khác; (ii) đối với các cổ đông của nó; và (iii) trách nhiệm của người quản lý và điều hành đối với công ty. Hãy tưởng tượng Công ty là một con ma, bạn hãy vẽ một hình nhân bằng các dấu chấm, hình giống như các tấm bia dùng ở trường tập bắn, và ở ngực có đeo bản điều lệ. Ta mang hình ảnh công ty như thế khi nói về trách nhiệm của nó.

Quy định về vốn pháp định trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam

Quy định về vốn <strong>pháp</strong> định trong <strong>pháp</strong> <strong>luật</strong> <strong>doanh</strong> <strong>nghiệp</strong> Việt Nam
Vốn (capital) có vai trò cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào trên thế giới khi ra thương trường. Nhận xét về vai trò của đồng vốn ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng, Barrios (2003) khẳng định vốn đối với các ngân hàng có vai trò quyết định để đánh giá khả năng tài chính dài hạn và khả năng thanh toán của các ngân hàng cũng như niềm tin của công chúng vào hoạt động của các ngân hàng.[1]