Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Phát Hành Hoá Đơn"

Phát Hành Hoá Đơn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Phát Hành Hoá Đơn.

Mua hoá đơn ký sự

Mua <strong>hoá</strong> <strong>đơn</strong> ký sự
in hoá đơn phải mua hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành. Doanh nghiệp xin mua hoá đơn coi đó là công cụ

Xử lý hành vi lập hoá đơn khống?

Xử lý <strong>hành</strong> vi lập <strong>hoá</strong> <strong>đơn</strong> khống?
Tôi có quen một anh bạn được 4 năm. Anh ta làm tại công ty của nhà nước anh ta làm chức vụ trưởng phòng, cuối năm 2015 anh ta đem tiền của công ty làm việc riêng. Nên anh ta bị nợ công không có tiền trả.