Luat Minh Khue

phân công kiểm định

phân công kiểm định - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phân công kiểm định

Mẫu danh sách phân công kiểm định viên

Mẫu danh sách phân công kiểm định viên
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu danh sách phân công kiểm định viên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của BộLao động - Thương binh và Xã hội