Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Phân Chia Quyền Sở Hữu Nhà Khi Ly Hôn"

Phân Chia Quyền Sở Hữu Nhà Khi Ly Hôn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Phân Chia Quyền Sở Hữu Nhà Khi Ly Hôn.

Chia tài sản chung khi ly hôn ?

<strong>Chia</strong> tài sản chung <strong>khi</strong> <strong>ly</strong> <strong>hôn</strong> ?
. Nhưng giấy tờ đất đứng tên bố mẹ chồng tôi, thì ngôi nhà đó có khả năng thuộc sở hữu của bố mẹ chồng tôi

Phân chia tài sản ly hôn?

<strong>Phân</strong> <strong>chia</strong> tài sản <strong>ly</strong> <strong>hôn</strong>?
đứa con 12 tuổi, tụi em muốn ly hôn, chồng em muốn chia tài sản là căn nhà làm 3 phần, em không chịu