Luat Minh Khue

phân chia tài sản là vốn góp

phân chia tài sản là vốn góp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phân chia tài sản là vốn góp

Tư vấn về loại hình và thủ tục thành lập doanh nghiệp

Tư vấn về loại hình và thủ tục thành lập doanh nghiệp
Thưa luật sư, em hiện là phiên dịch cho một người trung quốc, anh này đang muốn có ý định thành lập công ty ở Việt Nam loại hình công ty thương mại ( sau này có thể kinh doanh được nhiều mặt hàng, lĩnh vực đầu tư có thể mở rộng, không cố định một loại sản phẩm).