Luat Minh Khue

phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Phân chia di sản thừa kế không di chúc

Phân chia di sản thừa kế không di chúc
Xin chào Luật sư! Tôi nhờ Luật sư tư vấn cho trường hợp sau: Ông Bà tôi có mảnh đất là tài sản chung của ông bà, có trước năm 1986. Năm 1996 Ông tôi bệnh mất không có để lại di chúc. Ông Bà có 7 người con: 2 nam 5 nữ, (khi Ông mất 2 Gì út chưa đủ 18 tuổi, Mẹ tôi và Gì thứ 2 đã lấy chồng). Sau khi Ông mất, mọi người đồng ý chia mảnh đất đó làm 3 cho Bà và 2 Cậu, nhưng Cậu lớn không đồng ý đòi chia làm 2 cho 2 Cậu.