Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "phê duyệt đấu thầu"

phê duyệt đấu thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phê duyệt đấu thầu.

Tư vấn việc phê duyệt xếp hạng nhà thầu ?

Tư vấn việc phê duyệt xếp hạng nhà thầu ?
Thưa luật sư, Em đang chấm thầu gói thầu quy mô nhỏ em có vướng mắc như sau: Sau khi em đã chấm xong 4 bước theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu (1- kiểm tra đánh giá tính hợp lệ của HSDT; 2- đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; 3- đánh giá về kỹ thuật; 4 - đánh giá về tài chính).