Luat Minh Khue

phê duyệt đấu thầu

phê duyệt đấu thầu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phê duyệt đấu thầu

Tư vấn việc phê duyệt xếp hạng nhà thầu ?

Tư vấn việc phê duyệt xếp hạng nhà thầu ?
Thưa luật sư, Em đang chấm thầu gói thầu quy mô nhỏ em có vướng mắc như sau: Sau khi em đã chấm xong 4 bước theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu (1- kiểm tra đánh giá tính hợp lệ của HSDT; 2- đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; 3- đánh giá về kỹ thuật; 4 - đánh giá về tài chính).