Luat Minh Khue

phí lệ phí của hộ gia đình

phí lệ phí của hộ gia đình - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phí lệ phí của hộ gia đình

Nộp lệ phí chung cho hộ gia đình?

Nộp lệ phí chung cho hộ gia đình?
Chào Minh Khuê! Thưa luật sư cho tôi hỏi. Nếu hộ gia đình có 3 người tham gia đóng lệ phí thì giảm được bao nhiêu %? và tổng cộng tất cả lệ phí (tiền nộp tất cả) dành cho 3 người trong gia đình là bao nhiêu?